دستمزد كارشناسي

دستمزد كارشناسي و ارزيابي رشته کامپیوتر در گروه 7 ماده 45 بوده و بر اساس ماده 11 اين تعرفه و تبصره هاي ذيل آن خواهد بود .

 *تبصره – حق الزحمه كارشناسي نرم افزار كامپيوتر مطابق ماده 11 اين تعرفه به اضافه 50 درصد خواهد بود .

 * با عنایت به موارد فوق حداقل هزینه کارشناسی در رشته کامپیوتر مبلغ 2،250،000 ریال می باشد .


لینک مستقیم تعرفه دستمزد ها از سایت قوه قضائیه

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.